home advocaat Stefanie Geraerts
Advocaat Stefanie Geraerts
Advocatenkantoor in Lanaken, gespecialiseerd in diverse rechtsmateries zoals personen- en familierecht, strafrecht, aansprakelijkheidsrecht, ...
over stefanie geraerts

Wie is Stefanie Geraerts

Mr. Stefanie Geraerts studeerde in 2014 af als Master in de Rechten aan de UHasselt, waarna zij in 2017 succesvol haar stage beëindigde.
Tijdens haar stage volgde zij de aanvullende opleiding ‘Evaluatie Menselijke Schade’ aan de Katholieke Universiteit van Leuven en behaalde zij het getuigschrift Supralat-Salduz opleiding inzake bijstand bij verhoren.
Mr. Geraerts doceerde eveneens verscheidende rechtsvakken, waaronder burgerlijk recht, aan de Hogeschool UCLL te Diepenbeek.
Mr. Geraerts startte in 2019 haar eigen kantoor te Lanaken waar u terecht kan voor al uw juridische vragen binnen verschillende rechtsmateries.

Rechtsmateries

Personen- en familierecht

 • Echtscheiding en voorlopige maatregelen
 • Huwelijk en samenwonen
 • Alimentatie
 • Verblijfsregeling kinderen
 • Adoptie
 • Familiaal vermogensrecht en erfrecht

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

 • Verkeersrecht: verdediging voor de politierechtbank, afhandelen van schade ten gevolge van verkeersongeval..
 • Aansprakelijkheid naar aanleiding van schadegevallen van alle aard
 • Berekening van geleden schade
 • Geschillen over verzekeringsdekking

Strafrecht

 • Strafrechtelijke verdediging van beklaagde voor Politierechtbank, Correctionele Rechtbank, Hof van Beroep
 • Bijstand verdachte voor Raadkamer en Kamer van Inbeschuldigingstelling
 • Bijstand aan gedetineerde bij procedure voor strafuitvoeringsrechtbank
 • Bijstand aan slachtoffers van misdrijven
 • Bijstand aan verdachte bij verhoor politie en onderzoeksrechter in het kader van de Salduz-wetgeving
 • Opvolgen strafonderzoek

Ondernemingsrecht en handelsrecht

 • Advies aan bedrijven inzake commerciële geschillen
 • Invorderen van onbetaalde facturen
 • Bijstand bij het opstellen van contracten

Vastgoed

 • Huur en verhuur
 • Aankoop en verkoop van onroerende goederen
 • Pacht

Overige rechtsmateries

 • Aanneming
 • Lening
 • Overdracht van aandelen
 • ...
tarieven

Onze tarieven

Uurtarief

Een eerste consultatie (van 30 minuten) is gratis. Mochten we meer tijd nodig hebben, wordt er een forfait van 50,00 euro aangerekend. Bij aanvang van het dossier worden de tarieven steeds uitgebreid toegelicht. Een duidelijke ereloonovereenkomst wordt opgesteld. Het ereloon wordt onder meer berekend op basis van de complexiteit en de gevraagde deskundigheid, alsook op basis van de waarde en urgentie van de zaak. Afhankelijk van deze elementen schommelt het uurtarief tussen 110,00 en 130,00 euro. Daarnaast worden ook de gemaakte kosten in rekening gebracht. Beide worden vermeerderd met 21% BTW.

Forfaitair bedrag

In bepaalde dossiers kan er met een vast tarief (zgn. forfait) gewerkt worden. Dit heeft als voordeel dat u op voorhand een duidelijk zicht heeft op het door u te betalen bedrag. Deze forfait wordt bij aanvang van het dossier besproken.

Rechtsbijstand

Bij aanvang van het dossier wordt steeds nagegaan of u beroep kan doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Indien er dekking is van een rechtsbijstandverzekering, draagt de verzekeraar de kosten van een advocaat.

Pro Deo

Indien u over beperkte financiƫle middelen beschikt om de advocatenkosten te bekostigen, kan mr. Geraerts in bepaalde gevallen pro deo optreden. U dient dan wel te voldoen aan een aantal wettelijk bepaalde voorwaarden. Afhankelijk van uw inkomen, kan u in aanmerking komen voor volledige of gedeeltelijke kosteloosheid.

Kijk hier of u in aanmerking komt voor pro deo

Maak een afspraak

Laat ons weten waarmee wij u kunnen helpen en wij contacteren u zo spoedig mogelijk terug.